Үйлдвэрийн аялал

dbf
fact (1)
fact (2)
fact (6)
fact (4)
fact (8)
fact (7)

Туршилтын төхөөрөмж

Factory-Tour1
Factory-Tour5
Factory-Tour2
Factory-Tour3
Factory-Tour4

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

Factory-Tour2
Factory-Tour1
Factory-Tour3
Factory-Tour4
Factory-Tour5