Сертификатууд

 • Quality management system certification
  Чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Occupational health and safety management system certification
  Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Environmental Management System Certification
  Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  Цахилгаан дамжуулах шугамын тулгуур хяналтын тайлан (500кв)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  ган хоолой шонгийн хяналтын тайлан (220кв)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  Ган хоолойн хаалт шалгалтын тайлан (500кв)